top of page
Foto 5.JPG

Ieder thuis is een school,
iedere ouder is een leerkracht.

Adviezenboekjes

Adviezenboekjes

Zowel de ouders als de school dragen een stukje verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Thuis in het gezin wordt de basis gelegd.

Op school wordt hierop doorgegaan. Wij vinden het belangrijk dat de opvoeding thuis en op school op elkaar aansluiten.

Om deze aansluiting te realiseren geven wij graag een aantal adviezen dat we gebundeld hebben in onze adviezenboekjes.

Adviezen - 
boekje groep 1

Adviezen -
boekje groep 2

Adviezen -
boekje groep 3

Adviezen -
boekje groep 4

Adviezen -
boekje groep 5

Adviezen -
boekje groep 6

Adviezen -
boekje groep 7

Adviezen -
boekje groep 8

foto-huiswerk.jpg

Huiswerkbeleid

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen huiswerk mee naar huis. De bedoeling hiervan is dat de ouders samen met het kind extra oefenen. Het is belangrijk dat er thuis onder toezicht en met structuur rustig gewerkt/geleerd kan worden.

Vaardigheden die in de hogere groepen met het huiswerk aangeleerd worden, zijn:

 • eraan wennen om schoolwerk mee naar huis te nemen en op tijd weer mee terug naar school te brengen;
   

 • het leren begrijpen van opdrachten, deze noteren en zelfstandig maken;
   

 • het netjes houden van boeken en schriften;
   

 • het leren studeren;
   

 • het bevorderen van zelfstandigheid.

Huiswerk

MINIMUM AANTAL MINUTEN HUISWERK PER GROEP PER DAG

MA T/M VR (minimaal)

GR
Huiswerk
Digitaal
Lezen
Totaal
1
-
15 min.
15 min.
30 min.
2
-
15 min.
15 min.
30 min.
3
15 min.
15 min.
15 min.
45 min.
4
15 min.
15 min.
15 min.
45 min.
5
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
6
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
7
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
8
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.

WEEKEND (minimaal)

GR
Huiswerk
Digitaal
Lezen
Totaal
1
15 min.
15 min.
15 min.
45 min.
2
15 min.
15 min.
15 min.
45 min.
3
15 min.
15 min.
15 min.
45 min.
4
15 min.
15 min.
15 min.
45 min.
5
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
6
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
7
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
8
20 min.
20 min.
15 min.
55 min.
ouders-ouderraad.jpg

Informatie Parro

Via de communicatie-app Parro houden we u continu op de hoogte van de gebeurtenissen in en rondom de school.

Deze berichten bevatten informatie die variëren van uw zaken zoals de IEP Eindtoets tot de Pr-successen die onze school heeft geboekt en wekelijkse informatie rondom thema’s en actualiteiten.

Volg het laatste nieuws op Parro

Logo Parro 2.png

Ouderportaal

Het Ouderportaal is een informatiepagina voor ouders van IKC El Habib.


Op het Ouderportaal staat informatie over uw kind, uzelf en de school.
Hier kunt u ook de toetsresultaten van uw kind bekijken en 3x per jaar het rapport inzien.


Wijzigingen (adres, telefoonnummer) kunt u ook via het Ouderportaal laten
aanpassen.


Dit is het internetadres: https://ouders.parnassys.net
U logt in met hetzelfde mailadres en wachtwoord dat u gebruikt voor Parro.

Ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school.

In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, het personeel en de schoolleiding.

In samenwerking met het team organiseren zij in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten.

Ouderraad
Parro
Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen realiseren, vragen wij de ouders om een vrijwillige financiële bijdrage. De ouderbijdrage voor kinderen is vastgesteld op:

€40, – voor 1 kind
€55, – voor 2 kinderen
€70, – voor 3 kinderen of meer

Het daartoe te ondertekenen formulier wordt aan de ouders voorgelegd en ondertekend bij de inschrijving van de kinderen op school.

Het bankrekeningnummer van de ouderraad Stichting Ihlas: SNS Bank IBAN:

NL62 SNSB 0943 6897 32

Betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht. Als sommige ouders, door welke reden dan ook, de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, zal dit geen consequenties hebben voor de deelname van kinderen (van de ouders die niet betaald hebben) aan de door de ouderraad georganiseerde activiteiten.

Het is mogelijk om bij uw gemeente een vergoeding aan te vragen voor de ouderbijdrage. U kunt ook bij uw gemeente tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten binnen en buiten school aanvragen. De brochure ‘declaratieregeling’ is bij de school te verkrijgen.

Declaratieformulier Gemeente Maastricht

ouders-ouderbijdrage.jpg
04. Zwemles.JPG

Bewegings-onderwijs

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de gymzaal.

 

Vanaf groep 4 krijgen jongens en meisjes gescheiden gymles in het gymlokaal naast onze school.

 

De groepen 2 en 3 krijgen zwemles. 

AVG-privacywetgeving

nieuwe-privacywetgeving-2018 1.jpg

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De privacywet verscherpt en vergroot uw privacyrechten.

In het AVG toestemmingsformulier leest u hoe IKC El Habib omgaat met de informatie (persoons-gegevens) die wij van u ontvangen.

Als u het document ‘AVG-toestemmingsformulier’ wilt downloaden klik hier.

Bewegings-onderwijs
AVG
MR-indeling 23-24.png

MR

In de MR zitten leerkrachten en ouders. Zij kunnen op 2 manieren meedenken en meebeslissen over zaken in de school.

Dit kan door:

 1. Het adviesrecht
  Dit houdt in dat de MR door directie en bestuur geïnformeerd wordt over alle belangrijke zaken en dat het bestuur m.b.t. vastgestelde onderwerpen door de MR wordt geadviseerd.
   

 2. Het instemmingsrecht
  Dit betekent dat de MR bij bepaalde onderwerpen kan meebeslissen. Voorbeelden hiervan zijn de schoolgids, het school-, formatie- en activiteitenplan.

 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle ouders en personeels-leden zijn van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.

Jaarverslag MR

Jaaroverzicht MR

Notulen vergadering MR

Statuut MR

Reglement MR

Huishoudelijk Reglement MR

MR
Foto 2.JPG

Leerplicht
& verlof

Zoals u weet, hebben we in Nederland de leerplichtwet. De leerplichtwet houdt in dat alle leerplichtige kinderen de school niet mogen verzuimen (wegblijven) zonder geldige reden. De leerplichtwet van 1969 is gewijzigd.

In bijzondere gevallen is het mogelijk om verlof te vragen voor uw kind(eren). Hiervoor moet wel een duidelijke reden zijn, zoals: ziekte, overlijden, geboorte of het trouwen van directe familie. 

Mocht u verlof willen aanvragen, kunt u het formulier invullen en inleveren bij de directie. Indien nodig zult u dan uitgenodigd worden voor een gesprek.

Wettelijk mag de directeur geen verlof geven dat gekoppeld is aan schoolvakanties. Voor verlof vóór of ná een schoolvakantie moeten de ouders zich wenden tot de afdeling leerplicht van de gemeente Maastricht.

De leerplichtambtenaar van onze school is mevrouw Inge Trines (telefoon: 06-27850900).

Leerplicht & verlof

Studiebegeleiding VO

Met onderwijs op maat proberen we op El Habib het optimale uit ieder kind te halen en zo er voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed presteert.

El Habib verricht in samenwerking met Stichting Hoopvol nazorg voor onze uitgestroomde leerlingen die op het VO zitten. Deze is op vrijwillige basis. We organiseren voor de oud-leerlingen studiebegeleiding om hen te helpen met vragen over het huiswerk.

Foto 3.JPG

Deskundige vrijwilligers helpen bij de A- en B-vakken, vreemde talen en de Nederlandse taal.

Alle ouders van onze groep 8 leerlingen worden geadviseerd om er gebruik van te maken. Hiervoor kunnen ouders zich melden bij Stichting Hoopvol.

Stichting Hoopvol

Logo Hoopvol.jpg
Studiebegeleiding VO
bottom of page