top of page
Foto 4.jpg

Bestuur

Algemeen Bestuur

Ons algemeen bestuur is het toezichthoudend orgaan van stg. SMART Limburg, ook wel bekend als de Raad van Toezicht bij grotere besturen.

Het algemeen bestuur bestaat uit een deskundig en toegewijd team van professionals:
 

dhr. ir. Recai Artan , voorzitter AB

dhr. drs. Mahmut Kucukakyuz, lid AB

dhr. mr. Esref Yeniasci, lid AB

dhr. ir. Servet Akgun, lid AB

Het algemeen bestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de onderwijsinstelling en zorgt ervoor dat het bestuur op een verantwoorde en effectieve manier wordt uitgevoerd. Ze bewaken de kwaliteit van het onderwijs, dragen zorg voor een gezonde financiële situatie en behartigen de belangen van alle belanghebbenden.

Wilt u het verslag van het toezichthoudend orgaan raadplegen? Klik hieronder voor meer informatie. We nodigen u uit om meer te ontdekken over ons algemeen bestuur en hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan van het bestuur.

6c3849_f2734b9816f84cd98c64396ca726bb7f~mv2.jpg

Dagelijks Bestuur

Ons dagelijks bestuur, ook wel bekend als het College van Bestuur bij grotere besturen, vormt het uitvoerend orgaan van onze onderwijsinstelling. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

dhr. drs. Mehmet Demirbas, penningmeester

dhr. Cengiz Surmeli, secretaris

Het dagelijks bestuur werkt samen met het algemeen bestuur, ons toezichthoudend orgaan, om de dagelijkse operationele leiding van SMART Limburg te waarborgen en de strategische doelen te realiseren.

Algmeen Bestuur
Dagelijks Bestuur

Jaarverslag

Binnen ons beleid staat ieder individueel kind centraal. De directie en het team zorgen voor de praktische uitvoering. Het team van El Habib is en blijft een organisatie in beweging, waar medewerkers zich iedere dag weer inzetten voor onze leerlingen. 

De focus blijft continu gericht op de verbetering van de onderwijskwaliteit en de aansluiting van het onderwijs bij de talenten, interesses en capaciteiten van onze leerlingen.

Klik hier om te bekijken

Foto jaarverslag 2022 Indesign Folder 2022_page-0001 (1).jpg

Lees hier het volledige jaarverslag van 2023:

Eerdere jaarver-verslagen en WNT:

Jaarverslag

Inspectie

Het inspectierapport is een belangrijk instrument dat is opgesteld door een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op onderwijskwaliteit. Het rapport bevat waardevolle inzichten en aanbevelingen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.

We hechten veel waarde aan transparantie en voortdurende verbetering. Het inspectierapport stelt ons in staat om ons onderwijs voortdurend te evalueren en te streven naar het bieden van het beste onderwijs aan onze leerlingen/studenten.

Wilt u het inspectierapport raadplegen en meer te weten komen over de beoordeling van SMART Limburg? Klik hieronder voor toegang tot het rapport en ontdek hoe we werken aan het verder versterken van onze onderwijskwaliteit.

Lees hier het volledige inspectierapport

Integriteitscode

Onze integriteitscode bepaalt de normen en richtlijnen voor al onze medewerkers en activiteiten. We streven naar een cultuur van integriteit en ethisch gedrag in alles wat we doen. Onze code bevordert transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, zowel intern als in onze relaties met anderen. Bij SMART Limburg geloven we dat integriteit de basis vormt voor duurzame relaties en een positieve impact op de samenleving. Ontdek meer over onze integriteitscode en onze toewijding aan ethisch handelen en klik hieronder op de link.

P1002060.JPG
Inspectie
Integriteitscode

Klachtenregeling

Bij Stichting SMART Limburg hechten we veel waarde aan uw tevredenheid. Daarom hebben we een zorgvuldig opgestelde klachtenregeling die ervoor zorgt dat uw zorgen serieus worden genomen. Als u niet tevreden bent, moedigen we u aan om gebruik te maken van onze klachtenregeling. Hieronder kunt u meer informatie vinden over hoe u een klacht kunt indienen. We staan klaar om naar u te luisteren en samen naar een passende oplossing te zoeken. Uw feedback is belangrijk voor ons en draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening.

klachtenregeling.jpg__1200x1200_q100_subsampling-2.jpg

Klokkenluidersregeling

Bij Stichting SMART Limburg hanteren we een klokkenluidersregeling om mogelijke misstanden aan te pakken. U kunt hetzelfde proces volgen als onze klachtenregeling om een melding te maken. We zorgen ervoor dat uw identiteit vertrouwelijk blijft en beschermen u tegen eventuele represailles. Uw integriteit en het bevorderen van een ethische werkomgeving staan bij ons voorop.

Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling

AVG

De bescherming van persoonsgegevens en privacy heeft bij Stichting SMART Limburg een hoge prioriteit. We hechten veel waarde aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons privacybeleid beschrijft duidelijk welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en met wie we ze delen. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.
Bij Stichting SMART Limburg streven we naar transparantie en duidelijkheid over uw privacyrechten. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de aangegeven kanalen in ons privacybeleid.

Uw vertrouwen is van groot belang voor ons. We blijven ons inzetten om uw privacy te waarborgen en te voldoen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Treasurystatuut

Bij Stichting SMART Limburg hechten we veel waarde aan een solide en transparant treasurybeleid. Ons treasurystatuut bepaalt de richtlijnen en procedures voor ons financieel beheer en risicobeheer. We streven naar verantwoordelijk en effectief financieel beheer, met als doel het maximaliseren van financiële stabiliteit en het behalen van onze doelstellingen. Voor vragen en meer informatie kunt u hieronder ons treasurystatuut raadplegen. We blijven ons inzetten voor een duurzaam en efficiënt financieel beleid bij Stichting SMART Limburg.

AVG
Treasurystatuut

Beleidsdocumenten

Handboek SMART:

Strategisch beleidsplan  

 Aanbestedingsbeleid

 Managementstatuut

WhatsApp Image 2022-09-12 at 10_edited.jpg

Vragen

Wanneer u vragen heeft aan het bestuur, kunt u haar bereiken via onderstaande contactgegevens. Ook bij de directie van de school kunt u altijd nadere informatie verkrijgen.

Stichting SMART Limburg

Dhr. drs. Mehmet Demirbas

Telefoonnummer: +31 618117782
E-mailadres: bestuur@elhabib.nl
Adres: Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht

Beleidsdocumenten
Vragen
bottom of page