top of page
Foto Groep 4.JPG

Welkom in groep 4!

Groepen 4.jpg

Welkom in groep 4!

Leuk dat jullie de pagina van onze groep bezoeken. In groep 4 leren we weer veel nieuwe dingen.

De kinderen leren onder andere:

Taal: nieuwe woorden, taal verkennen (bijv. letters, leestekens, alfabet, lidwoorden, voorzetsels), schrijven (bijv. een uitnodiging, een recept) en spreken en luisteren (bijv. een persoonlijk verhaal vertellen, een telefoongesprek voeren).

Rekenen: het optellen en aftrekken tot 100. Klokkijken; hele en halve uren op de analoge en de digitale klok en kwartieren (kwart over/kwart voor) op de analoge klok. Tafels; 1 t/m 6 en 10 en alle munten en biljetten t/m 100.

Begrijpend lezen: zeven strategieën: leesdoel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten.

Spelling:  verschillende categorieën zoals; ei/ij, au/ou, ng/nk en sch(r).

Technisch schrijven: de hoofdletters.

Wij hopen dat jullie de pagina vaak zullen bezoeken!

Interessante sites

bottom of page