top of page
P1002060.JPG

El Habib: een tweede thuis voor uw kind.

Bus gemist?

Bel snel met Stichting Leerlingenvervoer Maastricht.

+31 61 444 8035

Ziekte/afwezigheid melden

Als uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, dan verzoeken wij u dit vóór 8.30 uur aan ons door te geven via Parro.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met de directie?

Info
01. Geschiedenis El Habib.jpg

Geschiedenis van
El Habib

Locatie
In 1997 is islamitische basisschool El Habib in Maastricht opgericht. Aanleiding hiervoor was dat er veel vraag was naar basisonderwijs met een islamitische identiteit. In het begin van ons schoolbestaan zijn wij begonnen met het lesgeven in een lege vleugel van een andere basisschool.

Naarmate de leerlingomvang groter werd, zagen wij ons genoodzaakt een deel van de kinderen op een andere locatie te plaatsen, waardoor er een hoofd- en een dislocatie ontstond. In 2010 is El Habib gegroeid tot een unielocatie. Wij zijn de enige islamitische basisschool in de regio Maastricht en omstreken.

Sinds juli 2017 zijn wij gehuisvest in onze nieuwbouw. Het nieuwe schoolgebouw ondersteunt onze onderwijsvisie en past bij het moderne onderwijs dat wij bieden.

Leerlingen

Onze leerlingen komen niet alleen uit Maastricht, maar ook uit andere plaatsen in de regio. De ouders van onze leerlingen zijn van verschillende afkomst. De meeste leerlingen hebben wel de Nederlandse nationaliteit.

Op de teldatum 1 oktober 2021 telde onze school 382 leerlingen. We houden de groepsgrootte beperkt tot ongeveer 20 leerlingen. Daarom is elke groep opgedeeld in 2 klassen. Zo kunnen we waarborgen dat alle leerlingen de nodige aandacht en begeleiding krijgen.

Verschillen zijn welkom

Wij leven in een multiculturele samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen ook kennis te laten maken met andere culturen. De ouders van onze leerlingen zijn van verschillende afkomst. De meeste leerlingen hebben wel de Nederlandse nationaliteit. Op onze school werken niet alleen leerkrachten van allochtone afkomst, maar ook autochtone leerkrachten. Hier is bewust voor gekozen, zodat er beter samengewerkt kan worden aan een sterke basis voor actief burgerschap. Dit is tevens ons motto:

El Habib

El habib betekent de boezemvriend.

De naam ‘El Habib’ staat voor de geliefde, de boezemvriend.

Wij willen graag vriendschap onder de mensen uitdrukken, ongeacht nationaliteit, afkomst, huidskleur, levensopvatting en politieke kleur.

07. School.JPG

Wij willen ook een basis bieden, waarin ieder kind zich kan herkennen en waarop hij kan terugvallen.

Tevens willen wij een eenheid vormen met de ons omringende multiculturele Maastrichtse samenleving met behoud van eigen identiteit.

bottom of page