School

De school: het tweede huis voor uw kind. Een goede toekomst begint op El Habib.

Visie en missie

De Nederlandse samenleving is een multi-etnische en multiculturele samenleving.

In een dergelijke maatschappij gaan gelijkheid en gelijke kansen samen met respect voor culturele, etnische en religieuze veelvormigheid. Het onderwijs dient de kinderen voor te bereiden op en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving, met de nadruk om dit te doen vanuit de eigen levensbeschouwelijke en culturele achtergrond.

Een sterke basis geeft immers de mogelijkheid tot actief burgerschap.

Schoolkalender

De schoolkalender die de ouders jaarlijks ontvangen, bevat allerlei informatie over de vakantiedagen, studiedagen, informatieavond, feesten op school enz.

De kalender bevat ook foto’s van verschillende activiteiten die op school uitgevoerd worden.

Schoolgids

Deze schoolgids is één van de middelen om ouders over de school te informeren.

Als u het document wilt downloaden klik hier

Identiteit

El Habib, daar voelt iedereen zich thuis.

De identiteit van onze school is onderscheidend van andere scholen. De islamitische levensbeschouwelijke identiteit bepaalt het voornaamste verschil in het onderwijs.

We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven.

Hierdoor begrijpen ze de islamitische waarden en kunnen ze deze later zelfstandig toepassen.

Aanmelden

Kom de sfeer proeven op El Habib en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

In het gesprek met de intern begeleider ontvangen de ouders/verzorgers informatie over de school. Daarna kunnen de toekomstige leerlingen volgens de procedure worden ingeschreven. Hiervoor maken wij gebruik van een inschrijfformulier, conform de afspraak met alle basisscholen in Maastricht en omgeving.

Als u het document wilt downloaden, klik hier.

Schooltijden

Op onze school wordt er les gegeven volgens onderstaand rooster.

Lestijden van/tot uur Pauzes van/tot uur
Dagen Groep ’s morgens ’s middags Ochtend Middag
 Ma t/m do 1 t/m 4 8.30 – 12.45 13.30 – 15.30  10.20 – 10.55  12.45 – 13.30
5 t/m 8 8.30 – 12.35 13.15 – 15.30  10.30 – 10.55  12.35 – 13.15
 Vr 1 t/m 4 8.30 – 11.50 X  10.20 – 10.55  X
5 t/m 8 8.30 – 11.50 X  10.30 – 10.55  X
scholen_op_de_kaart-el-habib

Scholen op de kaart

Bekijk de resultaten van El Habib op de website van Scholen op de kaart.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht.

Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl.

Schoolondersteuningsprofiel

Als u het document wilt downloaden, klik hier.

Uitleg school

Als u het document wilt downloaden, klik hier.