top of page
Foto 4.jpg

Bestuur

Logo Bestuur 2.jpg

Het bestuur

El Habib staat onder het bestuur van Stichting SMART Limburg. Het bestuur heeft de eindverantwoording over het beheer van het gebouw, de financiën en het personeel.

Het bestuur houdt zich vooral bezig met het beleid.

Dat wil zeggen: ze houdt zich bezig met de vraag hoe alles (wettelijk) geregeld kan of moet worden, binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen.

Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leerkrachten, ouders en kinderen.

De praktische uitvoering wordt gedaan door de directie en het team. Het bestuur is lid van de landelijke koepelorganisatie Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) en van de PO-Raad.

Jaarverslag

Binnen ons beleid staat ieder individueel kind centraal. De directie en het team zorgen voor de praktische uitvoering. Het team van El Habib is en blijft een organisatie in beweging, waar medewerkers zich iedere dag weer inzetten voor onze leerlingen. 

De focus blijft continu gericht op de verbetering van de onderwijskwaliteit en de aansluiting van het onderwijs bij de talenten, interesses en capaciteiten van onze leerlingen.

Vragen

Wanneer u vragen heeft aan het bestuur, kunt u haar bereiken via onderstaande contactgegevens. Ook bij de directie van de school kunt u altijd nadere informatie verkrijgen.

Stichting SMART Limburg

Dhr. drs. Mehmet Demirbas

Telefoonnummer: +31 618117782
E-mailadres: bestuur@elhabib.nl
Adres: 
Silexstraat 41, 6216 XB Maastricht

Klik hier om te bekijken

Foto jaarverslag 2022 Indesign Folder 2022_page-0001 (1).jpg

Inspectierapport

Treasurystatuut

Managementstatuut

Klachtenregeling

Jaarverslag

Verslag intern toezicht

Strategisch beleidsplan

Klokkenluidersregeling

Handboek voor het bestuur van Stichting Smart Limburg

bottom of page